Witamy na oficjalnej stronie
Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S12.
Pragniemy zapoznać Państwa z misją Stowarzyszenia i zachęcić do poparcia naszych działań i zamierzeń.


S12 na dobrej drodze do realizacji

W dniu 13 września 2017 r., podpisane zostały dwie umowy na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S12 na odcinkach: granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła) oraz węzeł Radom Południe (z węzłem) – Puławy (węzeł Bronowice na obwodnicy Puław). Czytaj więcej...


Powiało optymizmem w sprawie S12

Na zaproszenie Burmistrza Sulejowa przedstawiciel Rządu Rzeczpospolitej Polskiej , Minister Obrony Narodowej, Pan Antoni Macierewicz wziął udział w naradzie dotyczącej sytuacji na drodze krajowej nr 12 na odcinku Piotrków- Sulejów. Minister Macierewicz jest przekonany, że dojdzie do realizacji budowy drogi S12- która stanowi obwodnicę Sulejowa , oraz zapewnił, iż sprawa maksymalnego przyspieszenia działań nad budową obwodnicy, w pierwszym etapie realizacji inwestycji będzie przedmiotem jego rozmów z Ministrem Infrastruktury panem Andrzejem Adamczykiem. W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści: pani poseł Anna Milczanowska, pan poseł Grzegorz Wojciechowski, radni Sejmiku Województwa Łódzkiego pan Piotr Grabowski i Michał Król, radny Powiatu Piotrkowskiego pan Tomasz Michalczyk oraz radny Gminy Sulejów, burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski i zastępca burmistrza. Czytaj więcej...


Sprawa trasy S12 na Sesji Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 29 maja 2017 r.

Przedmiotem obrad Sesji Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 29 maja 2017 r. była m.in. sprawa budowy drogi S 12. Radni podjęli inicjatywę przesłania do Premier Beaty Szydło stanowiska, w którym zwrócili uwagę na znaczenie inwestycji dla miasta i regionu. Przypomnieli jednocześnie, że droga ekspresowa S12 stanowi jedną z obietnic zawartych w Kontrakcie Terytorialnym dla Radomia podpisanym przez parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości oraz prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Czytaj więcej...


I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 17 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu odbyło się I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S12. Samorządowcy z miast i gmin położonych przy drodze krajowej nr 12 spotkali w związku z informacjami medialnymi na temat zagrożeń związanych ze sfinansowaniem budowy drogi ekspresowej S12 na odcinkach: od granicy woj. łódzkiego do Puław. Czytaj więcej...


II Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 12 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu odbyło się drugie w tym roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S12. Czytaj więcej...


Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S12 NIP 7962781458, REGON 140944706, KRS 0000266482, Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS