Witamy na oficjalnej stronie
Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S12.
Pragniemy zapoznać Państwa z misją Stowarzyszenia i zachęcić do poparcia naszych działań i zamierzeń.


Ruszyły pierwsze spotkania z mieszkańcami w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S12.

W związku z planowaniem budowy drogi ekspresowej S12 w regionie radomskim, w poszczególnych gminach odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami. Jego organizatorem jest firma Schuessler Plan, która opracowuje studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Czytaj więcej...


S12 na dobrej drodze do realizacji

W dniu 13 września 2017 r., podpisane zostały dwie umowy na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S12 na odcinkach: granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła) oraz węzeł Radom Południe (z węzłem) – Puławy (węzeł Bronowice na obwodnicy Puław). Czytaj więcej...


Powiało optymizmem w sprawie S12

Na zaproszenie Burmistrza Sulejowa przedstawiciel Rządu Rzeczpospolitej Polskiej , Minister Obrony Narodowej, Pan Antoni Macierewicz wziął udział w naradzie dotyczącej sytuacji na drodze krajowej nr 12 na odcinku Piotrków- Sulejów. Minister Macierewicz jest przekonany, że dojdzie do realizacji budowy drogi S12- która stanowi obwodnicę Sulejowa , oraz zapewnił, iż sprawa maksymalnego przyspieszenia działań nad budową obwodnicy, w pierwszym etapie realizacji inwestycji będzie przedmiotem jego rozmów z Ministrem Infrastruktury panem Andrzejem Adamczykiem. W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści: pani poseł Anna Milczanowska, pan poseł Grzegorz Wojciechowski, radni Sejmiku Województwa Łódzkiego pan Piotr Grabowski i Michał Król, radny Powiatu Piotrkowskiego pan Tomasz Michalczyk oraz radny Gminy Sulejów, burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski i zastępca burmistrza. Czytaj więcej...


Sprawa trasy S12 na Sesji Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 29 maja 2017 r.

Przedmiotem obrad Sesji Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 29 maja 2017 r. była m.in. sprawa budowy drogi S 12. Radni podjęli inicjatywę przesłania do Premier Beaty Szydło stanowiska, w którym zwrócili uwagę na znaczenie inwestycji dla miasta i regionu. Przypomnieli jednocześnie, że droga ekspresowa S12 stanowi jedną z obietnic zawartych w Kontrakcie Terytorialnym dla Radomia podpisanym przez parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości oraz prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Czytaj więcej...


I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 17 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu odbyło się I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S12. Samorządowcy z miast i gmin położonych przy drodze krajowej nr 12 spotkali w związku z informacjami medialnymi na temat zagrożeń związanych ze sfinansowaniem budowy drogi ekspresowej S12 na odcinkach: od granicy woj. łódzkiego do Puław. Czytaj więcej...


Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S12 NIP 7962781458, REGON 140944706, KRS 0000266482, Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS