Na zaproszenie Burmistrza Sulejowa przedstawiciel Rządu Rzeczpospolitej Polskiej , Minister Obrony Narodowej, Pan Antoni Macierewicz wziął udział w naradzie dotyczącej sytuacji na drodze krajowej nr 12 na odcinku Piotrków- Sulejów. Minister Macierewicz jest przekonany, że dojdzie do realizacji budowy drogi S12- która stanowi obwodnicę Sulejowa , oraz zapewnił, iż sprawa maksymalnego przyspieszenia działań nad budową obwodnicy, w pierwszym etapie realizacji inwestycji będzie przedmiotem jego rozmów z Ministrem Infrastruktury panem Andrzejem Adamczykiem. W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści: pani poseł Anna Milczanowska, pan poseł Grzegorz Wojciechowski, radni Sejmiku Województwa Łódzkiego pan Piotr Grabowski i Michał Król, radny Powiatu Piotrkowskiego pan Tomasz Michalczyk oraz radny Gminy Sulejów, burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski i zastępca burmistrza.

Pan Minister przedstawił pakiet działań doraźnych, osłonowych które do czasu wybudowania S12 ( której elementem jest obwodnica Sulejowa) na odcinku od Rokszyc do Sulejowa, zostaną wykonane przy DK 12 aby wesprzeć użytkowników drogi . Są to m.in. budowa skrzyżowania z wyspą centralną przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 12 i 74 ulice: Opoczyńska, Konecka, Piotrkowska; budowa zatok autobusowych – 10 szt, na DK 12; przebudowa odcinka DK 12 na terenie Sulejowa wraz z odwodnieniem; budowa drogi rowerowej pomiędzy Piotrkowem a Przygłowem.

Obecność przedstawiciela Rządu Polskiego jest reakcją na liczne zgłoszenia samorządu sulejowskiego o konieczności interwencji władz centralnych w sprawie budowy obwodnicy Sulejowa.