DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO
STOWARZYSZENIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA RZECZ BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S12