Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Ministerstwo Środowiska

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Polski Kongres Drogowy

Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Stowarzyszenie Integracji Społecznej Komunikacji

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego