Najbliższe plany Stowarzyszenia:

1. Stworzenie zespołu parlamentarnego w Sejmie.

2. Wspólne wystąpienie do Pani Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wspólne wystąpienie do Ministra Infrastruktury.

4. Poszerzenie zasięgu działania Stowarzyszenia poprzez werbowanie nowych członków z województw włączonych ostatnią zmianą Statutu, tj. wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

5. Aktywny udział w zapowiedzianych przez GDDKiA konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia przebiegu trasy S12.

6. Aktywny udział w pracach planistycznych wykonawcy wstępnych prac projektowych drogi S12 na terenie województwa mazowieckiego wyłonionego w drodze ogłoszonego przez Oddział Mazowiecki GDDKiA przetargu nieograniczonego.