STOWARZYSZENIE JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO NA RZECZ BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S 12 RADOM, UL. STRUGA 1

Tel. Prezes 48/ 362 32 26
Tel. Biuro 48/ 362 01 23
Fax. 48/ 362 06 15WALCZYMY O DROGĘ

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 25 października 2006 roku. Prezesem Stowarzyszenia jest Prezydent Miasta Radomia - Radosław Witkowski.

Stowarzyszenie zrzesza jednostki samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego, tj. : Gminę Miasta Radomia, Miasto Pionki, Powiat Zwoleń, Gminę Zwoleń, Gminę Opoczno, Gminę Przysucha, Gminę Wieniawa, Gminę Gózd, Gminę Gielniów, Gminę Wolanów, Gminę Orońsko.

Głównymi celami Stowarzyszenia są:

wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami stowarzyszenia; inicjowanie, propagowanie, przygotowanie i realizacja na terenie zrzeszonych w stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów na rzecz budowy trasy ekspresowej S 12; koordynowanie i wspieranie współpracy na rzecz budowy trasy S 12, realizacja innych przedsięwzięć promujących budowę trasy ekspresowej S-12.


Droga ekspresowa S-12 to trasa na odcinku Piotrków Trybunalski – Dorohusk (granica z Ukrainą) o długości 315 km. Końcowy odcinek trasy Lublin – do granicy z Ukrainą będzie fragmentem trasy europejskiej E373.

Wraz z drogą ekspresową S8 jest najkrótszym, niemal idealnie równoleżnikowym łącznikiem zachodniej i wschodniej granicy państwa. Dodatkowo łącznie z drogą ekspresową S17 na wspólnym odcinku pomiędzy Kurowem a Piaskami utworzy główną oś transportową województwa lubelskiego.

Alternatywne warianty trasy Wschód Zachód omijające regiony zaangażowane w działania Stowarzyszenia (pokrywające się z przebiegiem dróg nr 74 i 46) są w stosunku do projektu S8/S12 od 12% do niemal 20% dłuższe, a tym samym droższe.

Tereny przez które pobiegnie trasa ekspresowa S12 to obszary charakteryzujące się wysokim, strukturalnym bezrobociem. W powiatach opoczyńskim i zwoleńskim oscyluje ono na poziomie 23%, w mieście Radomiu i powiecie przysuskim przekracza 28%, a w powiecie radomskim sięga prawie 35% (!). Dla porównania, w Częstochowie stopa bezrobocia wynosi niecałe 17%, w Kielcach 16% a w Opolu jeszcze mniej, bo nieco ponad 10%. Gdzie zatem istnieje potrzeba pilnej, komunikacyjnej aktywizacji ? Odpowiedz nasuwa się sama ...


Droga ekspresowa S8 - planowana droga ekspresowa Wrocław-Psie Pole – Budzisko (granica z Litwą).

Droga ekspresowa S17 – planowana droga ekspresowa Warszawa – Hrebenne (granica z Ukrainą) w ciągu trasy europejskiej E372. Połączy aglomerację warszawską z Lubelszczyzną i poprowadzi dalej w kierunku Lwowa.

Droga ekspresowa S74 – planowana droga szybkiego ruchu łącząca Sulejów i Nisko. Do Opatowa poprowadzi śladem istniejącej DK74, następnie do miejscowości Lipnik DK9 i dalej DK77 do spotkania z projektowaną drogą ekspresową S19 w Nisku.

Od granicy Państwa planowana droga S46 będzie przebiegać od przejścia drogowego granicznego w Dorohusku planowaną drogą S12 do Lublina, od Lublina do Kraśnika planowaną drogą S19, od Kraśnika poprzez Opatów do Kielc planowaną drogą S46( obecną drogą krajową DK74), od Kielc do Jędrzejowa planowaną drogą S7, od Jędrzejowa do Szczekocin planowaną drogą S46( obecną drogą DK 78), od Szczekocin poprzez Częstochowę, Lubliniec, Dobrodzień, Opole, Nysę, Kłodzko projektowaną drogę S46, od Kłodzka do Kudowy Zdroju planowaną drogą S46 ( obecną drogą DK 8).

Odgałęzienie projektowanej drogi ekspresowej S46 do istniejącej autostrady A 4 (drogi międzynarodowej E-40) przez Opole, Wrocław do Niemiec i Ostendy.