Siedziba Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego
Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S 12Ul. Struga 1
26-600 Radom

Prezes Zarządu
Tel. 48 – 362 32 26
Fax – 48 362 67 53

Biuro

Tel. 48 – 362 01 23
Fax 48 – 362 06 15

e-mail: kontakt@stowarzyszenies12.pl
www.stowarzyszenies12.plNIP 7962781458, REGON 140944706, KRS 0000266482,
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS