Sprawozdanie za rok 2015

BILANS za rok 2015
Informacja dodatkowa za 2015 rok
Rachunek wyników za 2015