Uchwały Walnego Zebrania Członków
STOWARZYSZENIA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO
NA RZECZ BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S 12:Uchwała 1/2009


Uchwała 2/2009


Uchwała 3/2009


Uchwała 4/2009